Hundene

Clefell's Rosebud
Spirit Of Moria's Ancalimë

Deleier hunder

Spirit Of Moria's Cuiviénen
Spirit Of Moria's Dor-lómin
Waldschats Yetzulleen Niin
Spirit Of Moria's Carnimirië
Spirit Of Moria's Enyalië

Spirit Of Moria's Fëanturi

Luna, 7 uker.jpg

Heading 3

Hunder med Avlsrett

Spirit Of Moria's Belecthor